Påvirk debatten

Ønsker du at sætte en debat på dagsordenen, er Debat med mening noget for dig.
Organisationer, foreninger og lignende, der ønsker at sætte et emne til debat, kan oplagt bruge Debat med mening.


Her er mulighed for at lave en debat, der fra start er tilgængelig for alle interesserede. Eller lave en debat, der først skal bruges internt, og siden kan inspirere andre til at diskutere samme emne. Det kan f.eks. være i forbindelse med et årsmøde/landsmøde, hvor man ønsker at klæde lokale enheder på til at tage en debat på forhånd.

Efterfølgende kan debatten gøres tilgængelig for alle interesserede. På den måde får du både et redskab til den interne debat, giver et bidrag til debatkulturen i Danmark og mulighed for at få sat netop det emne, der er vigtigt for jer, til debat hos andre også.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.