Principperne bag

Formålet med Debat med mening er at fremme debat – ikke at fremhæve en side af sagen på bekostning af andre.

Det betyder, at debatterne ikke er reklameindslag for bestemte holdninger, men derimod input, der viser forskellige vinkler på et emne, og derigennem opfordrer brugerne af siden til selv at debattere og finde ud af, hvad de egentlig selv mener. De medvirkende organisationer og foreninger køber altså ikke en ”salgsvideo” eller præsentationsfilm af egne synspunkter, men derimod at få sat emnet på dagsordenen og til debat til gavn for alle interesserede.