TEMA: Leg med tro

Danskernes tro

Troen lever i Danmark. Hvis du sidder fire mennesker omkring et bord, er der en statistisk sandsynlighed for, at tre af dem betragter sig selv som et troende menneske. Rigtig mange, to ud af tre, er oven i købet villige til at sige, at de tror på Gud. Hvad det er for en Gud, de tror på er imidlertid svært at sige, for denne spiller næsten igen rolle i livet. Og det kan ikke være i kirken, at deres tro bekræftes, for mange af dem kommer der sjældent eller aldrig. Alligevel melder folk sig ikke bare ud af folkekirken blot fordi, de aldrig bruger den. Hvad er det, alt det her fortæller os om danskernes tro, og hvad betyder det for folkekirken.

I nedenstående oplæg kan du blive klogere på danskernes tro - og på forskellen på tro, tradition og organisation.

Jeg er troende men ikke religiøs

Udfordringen for folkekirken er den store gruppe danskere, for hvem tro spiller en rolle, men som ikke finder adgang til deres tro i folkekirken. For mange danskere giver kirken mere social mening end trosmening. Så hvordan forholder man sig som folkekirke til, når en mor gerne vil have døbt sit barn, fordi traditionen er vigtig, men synes det er grænseoverskridende, når præsten begynder at tale om tro.

Gå på opdagelse i debatterne

Lokal kirkeudvikling

Debatten er inspireret af Lokal Kirkeudvikling, hvor Kirkefondet hjælper kirker med til stadighed at være nutidig, troværdig og relevant i sin kontekst.

Læs mere om Lokal Kirkeudvikling

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb ud fra videoklippene. Print ud, og du er klar til næste møde. Eller brug det som inspiration til at lave dit eget forløb.

Inspiration til debatter leg med kirke.pdf


Inspiration til debatter leg med tro