TEMA: Leg med kirke

Hvornår er folkekirken virkelig kirke for dig?

Få tre medlemmers bud på, hvornår folkekirken virkelig er kirke for dem. Få også input fra et tidligere medlem, der fortæller, hvorfor han ikke længere er medlem. Og brug det hele til en debat om, hvornår folkekirken virkelig er kirke for dig, og til at blive klogere på, hvordan andre egentlig ser på folkekirken.

Folkekirken er folkets kirke

Folkekirken er ikke kun kirke for dem, der kommer i kirken. Den skal have blik for, hvor folket har behov. Folkekirken er ikke en institution. Det er os. Og når vi får sat hinanden i bevægelse og udtrykker troen igennem det, vi gør, så er man rigtig folkekirke.

Kirken bevarer tradition

Elise Engrob er vokset op i en kristen familie, men i gymnasietiden blev Gud en spændetrøje, og hun forkastede sin tro. I dag giver kirken mest mening for hende som bevarer af tradition. Og så giver den hende en fornemmelse af at være en del af en kultur og familien og historien.

Plads til forskellighed

For Jens Maibom Pedersen er folkekirken virkelig folkekirke, når han sidder på kirkebænken sammen med andre mennesker, uden at tænke over, om de mener det samme som ham. Tit samles vi i fællesskaber, hvor man mener det samme, men folkekirken kan gå på tværs.

Folkekirken blev ligegyldig

Halfdan Muurholm har gået i søndagsskole og kan stadig godt lide at komme i kirken, men måtte på et tidspunkt erkende, at det var buddhismen, der virkelig gav mening for ham. Folkekirken blev ligegyldig, og han meldte sig ud.

Gå på opdagelse i debatterne

Lokal kirkeudvikling

Debatten er inspireret af Lokal Kirkeudvikling, hvor Kirkefondet hjælper kirker med til stadighed at være nutidig, troværdig og relevant i sin kontekst.

Læs mere om Lokal Kirkeudvikling

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb ud fra videoklippene. Print ud, og du er klar til næste møde. Eller brug det som inspiration til at lave dit eget forløb.

Inspiration til debatter leg med kirke.pdf


Inspiration til debatter leg med tro