TEMA: Et etisk dilemma

Skyld, tvivl og ansvar

Lige meget hvilket valg, man træffer, vil man stifte bekendtskab med skyld, tvivl og ansvar.

Her kan du høre nogle bud på, hvordan man håndterer det, hvorfor vi som mennesker er nødt til at lære at leve med skyld, og hvilket ansvar vi kan pålægge os selv og andre.

Tvivl og skyld uanset valget

I et valg som dette kan man aldrig blive helt klare på, om det var det rigtige, man gjorde. Derfor er tvivl og skyld følgesvende lige meget, hvilket valg man træffer.

Vigtigt at kunne leve med skyld

Man kan ikke undgå skyld i livet. Derfor er det vigtigt, at man kan leve med den - og huske at i kirken findes også nåde.

Det må aldrig blive rutine

En sen abort er ikke noget, man hurtigt skal komme over og glemme. Det skal sætte sit aftryk, som i fortællingen om Kain og Abel.

Ansvar frem for skyld

Ruth manglede en at vende de etiske spørgsmål med, da hun fik beskeden fra lægerne og valgte en abort. Hos hospitalspræsten fandt hun et begreb, hun kunne bruge, nemlig ansvar.

Man laver ikke børn

Flere par siger, at de har lavet et barn. Men børn er noget, man får. Der sker nogle ting, vi ikke er ansvarlige for.

Hvilke valg skal vi give

Det er vigtigt at spørge, hvilke valg vi skal give, og hvad grundlaget er. Blind respekt for selvbestemmelse skal man være varsom med.

Du må ikke slå ihjel

Bibelen rummer et bud om, at man ikke må slå ihjel, for det er en grænse, vi skal passe på. Men Jesus havde også øje for, at vi mennesker ikke kan undgå at gøre os skyldige.

Man bliver medskyldig

Som hospitalspræst får man selv jord under neglene. Men vi skylder hinanden ikke at blive ladt alene med de svære dilemmaer.

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt