TEMA: Et etisk dilemma

Samfundets syn

Hvad betyder det egentlig for forældrenes valg, hvordan samfundet kigger på mennesker med handicap? Og hvad gør vi selv for at være der for de mennesker, der står i det svære valg - lige meget om de vælger til eller fra?

Her får du input til din og min rolle i det etiske dilemma og debatten.

Kan føle sig tvunget til at vælge fra

Som forældre kan man føle sig tvunget til at vælge et barn med handicap fra, fordi man ikke tror, samfundet kan levere et godt liv for ens barn. Derfor betyder samfundets syn og debatten i samfundet meget.

Hvad gør vi selv?

Alle har en holdning til mulighederne i fosterdiagnostik og til folks valg. Men det er kun familierne, der må træffe valget, der skal leve med det, for hvad gør vi selv for at være en del af deres liv?

Syn på mennesker med Downs syndrom

Konsekvensen, af at mennesker med Downs Syndrom bliver valgt fra, er, at de får det samfundsstempel, at de ikke er noget værd. Det ændrer folks syn på mennesker med Downs Syndrom.

Et fællesskab om de svære valg

Vi har som samfund lavet et undersøgelsessystem med det formål at finde fejl. Burde vi alle gøre os de svære overvejelser på forhånd, så vi kan forstå og støtte dem, der står i valget? Eller er det at bekymre de mange for de fås skyld?

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt