TEMA: Et etisk dilemma

Rundt om emnet

Her kan du tage en rundtur i nogle af de emner, der er i spil, når man diskuterer, hvornår et liv er værd at  bringe til verden.

De enkelte klip er en del af debatoplægget "Inspiration til debat - rundt om emnet", som du kan downloade nederst på siden, men du kan også bare bruge klippene, som du selv synes.

Andre skal ikke sætte sig til dommer

Formand for Danske Handicaporganisationer: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har mødt en, der ikke ønskede at være født.

Ingen national test før fødslen

Et liv er værd at bringe til verden, når man er en del af andre. Det mener Grete, der er mor til Karl Emil, som har Downs Syndrom.

Et moralsk dilemma

Familien traf den beslutning, der var rigtig for dem, ved at vælge et barn fra, men de ved stadig ikke, om beslutningen holder etisk.

Hensyn til mange

Hensyn til det ufødte barn, til storesøsteren og til parret selv var en del af overvejelserne, da familien valgte en abort.

Ingen ved, hvad livet byder på

Hvis dit raske barn bliver handicappet, hvad vil du så gøre, hvis du en gang har besluttet, at der ikke er plads til et barn med handicap i familien?

Et fællesskab om de svære valg

Vi har som samfund lavet et undersøgelsessystem med det formål at finde fejl. Burde vi alle gøre os de svære overvejelser på forhånd, så vi kan forstå og støtte dem, der står i valget? Eller er det at bekymre de mange for de fås skyld?

Økonomiske prioriteringer

Der er rigtig meget, der ikke kan betale sig, men måske er vi forpligtede til at gøre det alligevel.

Dilemmaerne forsvinder ikke

Det er vigtigt at være opmærksom på de etiske dilemmaer, der følger med fremtidens teknologiske muligheder. Men parrene har et stærkt ønske om viden, selv om det kan medføre dilemmaer.

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt