TEMA: Et etisk dilemma

Hvilken rolle spiller økonomi?

Spiller økonomi en rolle, når vi ser på, hvornår et liv er værd at bringe til verden?

Her får du et par bud på økonomiens rolle, og hvordan en økonomisk målestok kan påvirke både forældres valg og mennesker med handicap.

Forkert med økonomisk målestok

Det er en del af velfærdssamfundets omkostninger at have et mangfoldigt befolkningsgrundlag, så det er forkert at måle alt med en økonomisk målestok, mener Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer.

Økonomiske prioriteringer

Der er rigtig meget, der ikke kan betale sig, men måske er vi forpligtede til at gøre det alligevel.

Økonomi og selvopfattelse

Når samfundet kigger på mennesker som en økonomisk belastning, vil man føle sig som et andenrangsmenneske.

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt