TEMA: Et etisk dilemma

Hvad er et etisk dilemma?

Etik er limen mellem mennesker. Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og derfor har vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der vejer tungest.
Det etiske dilemma opstår, når det ikke er entydigt, hvordan man skal handle over for det andet menneske.

Her kan du få input til, hvad et etisk dilemma egentlig er.

Hvad er et etisk dilemma

Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler forklarer, hvad et etisk dilemma er.

Etik er når man har det godt i maven

For Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer handler etik om at have det godt i maven med sit valg.

Når værdier kommer i konflikt

I et etisk dilemma er det grundværdierne, der er i spil - og ligegyldigt hvilket valg, man træffer, er der nogle, der kommer i klemme.

Når man giver mennesker et valg, giver man dem også et ansvar. Vi er nødt til at erkende, at nogle af grænserne i dagens abortlovgivning er tilfældige. Med de etiske spørgsmål bliver vi udfordret på vores værdier og dermed også på, hvor grænserne er.

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt