TEMA: Et etisk dilemma

Hvad er et godt liv?

Hvad er et godt liv? Her får du seks forskellige bud på, hvad et godt liv er. Forhåbentlig kan de inspirere dig til at debattere, hvad et godt liv er for dig.

Hospitalspræsten om et godt liv

Hospitalspræst Helle Hørby fortæller om, hvad et godt liv er for hende.

En mor om et godt liv

En mor til et barn med Downs Syndrom fortæller om, hvad et godt liv er for hende.

Jacob brikler om et godt liv

Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler fortæller om, hvad et godt liv er.

En familie om et godt liv

En familie, der valgte et barn fra, da undersøgelser viste Downs Syndrom, fortæller om, hvad et godt liv er for dem.

Stig langvad om et godt liv

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer fortæller om, hvad et godt liv er for ham.

Lægen om et godt liv

Læge Olav Bjørn Petersen fortæller om, hvad et godt liv er.

Download oplæg til debatter

Her kan du downloade inspiration til debatforløb - enten et tilrettelagt forløb, der kommer rundt om emnet, eller et forløb, hvor du selv vælger, hvad I vil debattere ud fra forskellige emner.

Inspiration til debatten rundt om emnet.pdf


Inspiration til debatten emneopdelt