Vi vil understøtte den gode debat

Her er ingen færdige løsninger - kun nuancering af synspunkter og inspiration til lokal debat. Nogle debatter har til formål at sætte en konkret udvikling i gang, som f.eks. debatten om at starte nye diakonale tilbud i sognet. Andre debatters formål er at tale sammen om de store ting i livet, så vi bliver klogere på andre, hinanden, og os selv, og opnår en respekt og forståelse, der smitter af på både relationen og vores evne til at arbejde sammen.


Bag debatoplæggene står Danmarks Kirkelige Mediecenter i samarbejde med en række organisationer som Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, stifter, sogne og Y’s Men klubber.